Bilimsel programı PDF olarak indirmek için buraya tıklayınız.

08:00 - 08:30 Açılış Tören
  Namık DEMİR, TMFTP Derneği Obstetrik ve Fetal Görüntüleme Subgrup Başkanı ve Toplantı Başkanı
  Recep HAS, TMFTP Derneği Başkanı
   
 1. OTURUM TEMEL ULTRASONOGRAFİ
 Oturum Başkanları Sinan BEKSAÇ, Fatma Tuncay ÖZGÜNEN
08:30 - 08:50 Erken gebelik (4-10 hf) USG: Neler görmem gerekir ve neler görmeliyim?
  Miğraci TOSUN
08:50 - 09:10 11-13+6 hafta USG: Hangi yapılara nasıl bakmalıyız?
  Özgür DEREN
09:10 - 09:30 18-23 hafta USG: Hangi yapılara nasıl bakmalıyız?
  Halil ASLAN
09:30 - 09:50 Obstetrikte Doppler USG: Hangi durumda, nasıl yapılmalı?
  İnanç MENDİLCİOĞLU
09:50 - 10:10 Tartışma
   
10:10 - 10:30 Kahve arası  
   
 2. OTURUM PLASENTA YAPIŞMA ANOMALİLERİ
 Oturum Başkanları Merih BAYRAM, Selçuk ÖZDEN
10:30 - 10:50 C/S Skar gebeliği: Tanı ve yönetimi
  İsmail ÖZDEMİR
10:50 - 11:10 Plasenta Previa/Akreata tanısı için hangi haftalarda nelere dikkat etmeliyiz?
  Ali ACAR
11:10 - 11:20 Tartışma
   
 11:20 - 12:10 PANEL - 1 : FETAL ULTRASONOGRAFİK ÖLÇÜMLER
Moderatör Recep HAS
Panelistler Esra Esim BÜYÜKBAYRAK, Şevki ÇELEN, Çağrı GÜLÜMSER, Gülengül KÖKEN, Tuncay ÖZGÜN, Dilek ŞAHİN, Gökhan YILDIRIM
   
12:10 - 12:30 Öğle yemeği 
   
12:30 - 13:45 HASTA ÜZERİNDE ULTRASON EĞİTİMİ - 1
PRATİK A Namık DEMİR, İskender BAŞER, İnanç MENDİLCİOĞLU
PRATİK B Tamer MUNGAN, Fehmi YAZICIOĞLU, Cem BATUKAN
PRATİK C Ali ERGÜN, Halil ASLAN, Selim BÜYÜKKURT
PRATİK D Özgür DEREN, Zeki ŞAHİNOĞLU, Tuncay ÖZGÜN
   
 3. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Faik Mümtaz KOYUNCU, Hülya DEDE
12:30 - 13:20 Sözel bildiri sunumları (Daha sonra ilan edilecektir.)
13:20 - 13:30 Tartışma
   
 4. OTURUM FETAL MSS ANOMALİLERİ - 1
Oturum Başkanları Mehmet TAYYAR, Arda LEMBET
13:50 - 14:10 Spinal anomaliler ve NTD tanısı (1. ve 2. Üçay)
  Selim BÜYÜKKURT
14:10 - 14:40 Makrosefali/mikrosefali tanısı, yönetimi
  Zvi LEIBOVITZ
14:40 - 15:00 Orta ve arka beyin anomalilerinin tanısında yeni konseptler
  Karina Krajden HARATZ
15:00 - 15:30 Posterior fossa anomalileri
  Zvi LEIBOVITZ
   
 5. OTURUM FETAL MSS ANOMALİLERİ - 2
Oturum Başkanları Erdal MALATYALIOĞLU, Filiz YANIK
15:40 - 16:00 Anterior ve posterior kompleks tanımları: Normal ve anormal bulgular
  Zeki ŞAHİNOĞLU
16:00 - 16:20 Fetal serebral dolaşımın değerlendirilmesi ve vasküler malformasyonların tanısı
  Karina Krajden HARATZ
16:20 - 16:50 Kortikal gelişim anomalileri
  Zvi LEIBOVITZ
16:50 - 17:10 Fetal enfeksiyonlardaki USG Bulguları
  Karina Krajden HARATZ
17:10 - 17:20 Tartışma
   
 6. OTURUM OLGULAR İLE TANI, AYIRICI TANI VE YÖNETİM / MSS
Oturum Başkanları Atıl YÜKSEL, Aydan BİRİ
17:20 - 18:30
Cem BATUKAN, Alin BAŞGÜL YİĞİTER, Bilge ÇETİNKAYA DEMİR, Ali EKİZ, 
  Derya EROĞLU, Aytül ESMER ÇORBACIOĞLU, Aslı GÖKER, Serdar KÜTÜK, Özlem PATA

 

   
 7. OTURUM FETAL KALP ANOMALİLERİ - 1
 Oturum Başkanları Yavuz CEYLAN, Orhan GELİŞEN
08:30 - 08:50 11-14 hafta fetal kalp taraması
  Şifa TURAN
08:50 - 09:10 18-23 hafta temel ve genişletilmiş fetal kalp taraması
  Yalçın KİMYA
09:10 - 09:30 Dört odacık anomalileri: VSD, AVSD, hipoplastik sol ve sağ ventrikül
  Mustafa BAŞBUĞ
09:30 - 09:50 Konotrunkal anomaliler: TOF, DORV, TA, TGA
  Fehmi YAZICIOĞLU
09:50 - 10:10 Tartışma
   
10:10 - 10:30 Kahve arası
   
 8. OTURUM FETAL KALP ANOMALİLERİ - 2
 Oturum Başkanları Cansun DEMİR, Neşe YÜCEL
10:30 - 10:50 Aortik ve duktal ark anomalileri
  Ahmet GÜL
10:50 - 11:10 Pulmoner venöz dönüş anomalilerinin tanısı
  İbrahim KALELİOĞLU
11:10 - 11:30 Fetal kardiyak disritmilerde tanı ve yönetim
  Rukiye EKER ÖMEROĞLU
11:30 - 11:50 NIHF etyolojisini nasıl araştıralım?
  Fuat AKERCAN
11:50- 12:10 Tartışma
   
12:10 - 12:30 Öğle yemeği
   
12:30 - 13:45 HASTA ÜZERİNDE ULTRASON EĞİTİMİ - 2
PRATİK A Atıl YÜKSEL, Sabahattin ALTUNYURT, Mehmet ŞİMŞEK
PRATİK B Rıza MADAZLI, Tuncay NAS, Özgür ÖZYÜNCÜ
PRATİK C Ahmet GÜL, Şifa TURAN, Fuat AKERCAN
PRATİK D Acar KOÇ, Serkan GÜÇLÜ, İbrahim KALELİOĞLU
   
 9. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Başak YILDIRIM, Mehmet OSMANAĞAOĞLU
12:30 - 13:20 Sözel bildiri sunumları (Daha sonra ilan edilecektir.)
13:20 - 13:30 Tartışma
   
 10. OTURUM KROMOZOM ANOMALİLERİNİN TARANMASI VE TANISI
Oturum Başkanları Recep HAS, Namık DEMİR, Ahmet GÜL
13:50 - 15:00 Kromozom anomalilerinin taramasında güncel durum
  Kypros NICOLAIDES
15:00 - 15:20 cfDNA Testinin klinik uygulaması ve kanıtı - ROCHE Harmony Uydu Sempozyumu
  Maria del Mar GIL MIRA
15:20- 15:40 Ultrasonografide pozitif bulgu : Önerilen Genetik Testler – DORA GENETİK Uydu
  Sempozyumu
  Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
   
15:40 - 16:00 Kahve arası
   
16:00- 17:30 PANEL - 2 : HÜCRE DIŞI FETAL DNA: GÜNCEL DURUM NEDİR?
Moderatör Namık DEMİR
Panelistler Seher BAŞARAN, Serkan GÜÇLÜ, Cenk SAYIN, Özgür ÖZYÜNCÜ
   
 11. OTURUM VAKALARLA TANI-AYIRICI TANI VE YÖNETİM / FETAL KALP
Oturum Başkanları Acar KOÇ, Babür KALELİ
17:30- 18:40 Deniz Kanber ACAR, Turhan ÇAĞLAR, Namık DEMİR, Oya DEMİRCİ, 
 
Kazım GEZGİNÇ, Metin İNGEÇ, Uğur KESKİN, Tuncay YÜCE

 

   
 12. OTURUM İKİZ GEBELİKLER, İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLANMASI
 Oturum Başkanları Mete TANIR, Yaprak ÜSTÜN
08:30 - 09:00 IUGR: Tanı ve yönetimi
  Özhan TURAN
09:00 - 09:20 İkiz gebeliklerin yönetimi
  Asma KHALIL
09:20 - 09:40 Serebroplasental oran: Nasıl ve ne zaman kullanalım?
  Asma KHALIL
09:40 - 10:00 Maternal otoantikorlar ve fetal defektler
  Anca PANAITESCU
10:00- 10:10 Tartışma
   
10:10 - 10:30 Kahve arası
   
 13. OTURUM ERKEN DOĞUM, DOĞUM, PREEKLAMPSİ
 Oturum Başkanları Füsun VAROL, Özlem MORALOĞLU
10:30 - 10:50 Kısa serviks: Tanı ve yönetimi
  Sermet SAĞOL
10:50 - 11:10 Doğumhanede ultrasonografi: 2. evrede operatif ve vaginal doğuma karar verme
  Tullio GHI
11:10 - 11:30 Preeklampside yeni biyobelirteçler (sFlt-1/PlGF) - ROCHE Uydu
  Sempozyumu
  Stefan VERLOHREN
11:30 - 11:50 SSVD olasılığını değerlendirirken ultrasonografiyi nasıl kullanalım?
  Tullio GHI
11:50- 12:10 Tartışma
   
12:10 - 12:30 Öğle yemeği
   
 14. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Ali ÇETİN, Ayşe Seval ERDİNÇ
12:30 - 13:20 Sözel bildiri sunumları (Daha sonra ilan edilecektir.)
13:20 - 13:30 Tartışma
   
12:30-13:45 HASTA ÜZERİNDE ULTRASON EĞİTİMİ - 3
PRATİK A Recep HAS, Cüneyt EVRÜKE, Mert KAZANDI
PRATİK B Mustafa BAŞBUĞ, Sermet SAĞOL, Selçuk ÖZDEN
PRATİK C Nuri DANIŞMAN, Mehmet ULUDOĞAN, İsmail ÖZDEMİR
PRATİK D Yalçın KİMYA, Cenk SAYIN, Arda LEMBET
   
 15. OTURUM FETAL ANOMALİLER - 1
Oturum Başkanları İsmail DÖLEN, Gülseren YÜCESOY
13:50 - 14:10 Gebelikten geleceğe organogenez ile mikro-beslenme ilişkisi - ITF İlaç Uydu
  Sempozyumu
  Feride SÖYLEMEZ
14:10 - 14:30 İskelet displazilerinde ayırıcı tanıyı nasıl yapabiliriz?
  Rıza MADAZLI
14:30 - 14:50 GIS obstrüksiyonları: Tanı ve yönetim
  Sabahattin ALTUNYURT
14:50 - 15:10 İlk üç ayda omfalosel, gastrochisis, kloakal ve "bodystalk" anomalilerinin tanısı
  Anca PANAITESCU
15:10 - 15:30 Pelviektazi'den fetal üriner sistem anomalilerine
  Tamer MUNGAN
15:30 - 15:50 Tartışma
   
15:50 - 16:10 Kahve arası
   
 16. OTURUM FETAL ANOMALİLER - 2
Oturum Başkanları Zeki TANER, Cüneyt EVRÜKE
16:10 - 16:30 Fetal yüz anomalilerinin prenatal tanısı
  Ali ERGÜN
16:30 - 16:50 Kuşkulu genitalya: Ayırıcı tanıda ne yapmalıyız?
  Aykan YÜCEL
16:50 - 17:10 Konjenital diyafragma hernisi: Güncel durum nedir?
  Sadettin GÜNGÖR
17:10 - 17:30 Fetal tümörler: Ayırıcı tanı ve yönetimi
  Oktay KAYMAK
17:30 - 17:40 Tartışma
   
 17. OTURUM VAKALARLA TANI-AYIRICI TANI VE YÖNETİM / TORAKS / BATIN / GIS / GUS
Oturum Başkanları Nuri DANIŞMAN, Mehmet ULUDOĞAN
17:40- 18:40 Başak BAKSU, Ebru ÇELİK, Cantekin İSKENDER, Deniz KARÇAALTINCABA, Semir  
  KÖSE, Tuğba SARAÇ SİVRİKOZ, Bülent TANDOĞAN, Ahmet TAYYAR, Aybike TAZEGÜL, 
  Gürcan TÜRKYILMAZ, Aytaç YÜKSEL
   
18:40- 18:50 Akılcı ilaç kullanımı
  Tuğba SARAÇ SİVRİKOZ